Nyopførsel af børnehave

For Aabenraa Kommune – i samarbejde med Skala Arkiteketer, har vi stået for nyopførsel af børnehaven “Børnehuset Mølleløkke” i Bov.

Vi har stået for hele tømrerentreprisen og har bl.a. bygget alle væg- og tagkassetter på vores eget værksted, som derefter er monteret på en stålkonstruktion. Efterfølgende har vi stået for montering af vinduer, døre og tagrender, ligesom vi har monteret facader og tag.

Invendig har vi også stået for den komplette opbygning og indretning af lokaler.

Opgaven i korte træk:

  • Komplet tømrerentreprise
  • Montering døre og vinduer
  • Opbygning af facader og tag
  • Invendig opbygning og indretning